Misschien is het u al bekend, maar het BGK houdt per 01-07-2020 helaas op te bestaan.
    
    Met pijn in ons hart hebben wij tijdens een speciale ledenvergadering op 31 januari j.l. met onze leden
    overlegd en zijn we tot de conclusie gekomen, dat wij de vereniging op moeten heffen.
    
    Wij hadden nog plannen om deel te nemen aan het Alphens Korenfestival en het Middelburgs Volkorenfestival, maar 
    deze beide festivals zijn i.v.m. de maatregelen t.g.v. de Coronacrisis afgelast. Hierdoor gaat ons koor als een 
    nachtkaarsje uit!

    Wij willen u langs deze weg hartelijk danken voor uw steun in de voorbije jaren, Wij hopen dat u, net als wij, mooie 
    herinneringen heeft aan ons koor.

    Met vriendelijke groeten,

    Bestuur en leden van het BGK    voorzitter: Corrie Kools    
    06-53120951
    c.huffmeijer@telfort.nl

     
    secretaris: Johannie Prins
    tel: 0167-540301
    06-25090824  
    j.prins@fairwindinterim.nl

Ophalen muziek
Op zaterdag 15 augustus van 10.00 tot 12.00 uur zal de muziek gratis opgehaald kunnen worden in Eigen Haard, Pieter Brueghelstraat 23, in Bergen op Zoom. Het betreft kerstmuziek, barbershopmuziek, kerkmuziek en profane muziek.
Alles geschikt voor koren die vierstemmig zingen
.

 

https://sites.google.com/site/bgkboz/home/alle%20koorleden%20(Large).jpg
 fotograaf: Merijn Sitsen
Koorleden
(klik op de foto voor een vergroting)